EN
RU
Şəxsi kabinet
14-cü Azərbaycan Beynəlxalq
Təhsil Sərgisi

7 - 9 oktyabr 2021 Bakı Ekspo Mərkəzi
DƏSTƏK
eduexpo

Stendin rezervasiyası

Dəvətnaməni əldə edin

Fotoqalereya

Hesabat
Sərgi » İştirakçıların siyahısı
Adı Fəaliyyət ÖlkəStendin Nömrəsi
ADA UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1234
ART&DESIGN INSTITUTİNSTİTUTÇEXİYAE1220
ASKSAHIBKARLAR (İŞƏGÖTÜRƏNLƏR) TƏŞKILATLARI KONFEDERASİYASIAZƏRBAYCANE1060
AZƏRBAYCAN AVTOMOBİL FEDERASİYASIFEDERASİYA AZƏRBAYCANE1038
AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1033
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETIUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1210
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1212
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ UNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1204
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1008
AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1214
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNIVERSİTETİ UNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1120
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNIVERSİTETİ UNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1118
AZƏRBAYCAN ÜÇÜN ÖYRƏT LAYİHƏSİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1024
AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1122
BAKİ DÖVLƏT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1202
BAKİ MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ UNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1112
BAKİ SLAVYAN UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1034
BAYKAL DÖVLƏT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
BEYKENT ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
BEYNƏLXALQ İDARƏETMƏ VƏ BİZNES MƏKTƏBİUNİVERSİTETLİTVAE1126
BİR TƏLƏBƏ-KÖNÜLLÜ PROQRAMIDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1020
BRAIN DEVELOPMENT ŞİRKƏT (ROBOTOTEXNİK VƏ NEYROTEXNOLOGİYA)RUSİYAE1052
BUSINESS RINGİNNOVASİYA BİZNES LAYİHƏSİAZƏRBAYCANE1048
CELT COLLEGESŞİRKƏT (DİL KURSLARI, XARİCDƏ TƏHSİL)AZƏRBAYCANE1054
CƏNUBİ URAL DÖVLƏT UNİVERSİTETİ (MİLLİ ELMİ-TƏDQİQAT UNİVERSİTETİ)UNİVERSİTETRUSİYAE1222
CEVRO İNSTITUTEİNSTİTUTÇEXİYAE1128
CELAL BAYAR ÜNIVERSITESIUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
ÇEXİYADA TƏHSİL – AVROPADA KARYERAŞİRKƏT (TƏHSİL AGENTLİK)ÇEXİYAE1220
DEİKUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
DƏRS EVİŞİRKƏT (DİL VƏ DİGƏR TƏHSİL KURSLARI)AZƏRBAYCANE1130
DİDAKTİK SİSTEMLƏRİŞİRKƏT (TƏDRİS VƏ LABORATORİYA AVADANLIQLARININ LAYİHƏLƏNDİRILMƏSİ VƏ İSTEHSALI)RUSİYAE1226
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
ELXOLDING ELMI VƏ İSTEHSALAT BİRLİYİŞİRKƏT (AVADANLIQ)ÖZBƏKİSTANE1140
EKA UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLATVİYAE1056
EPOS TƏDRİS MƏRKƏZİTƏLİM-TƏDRİS MƏRKƏZİAZƏRBAYCANE1047
FILM ACADEMY OF MIROSLAV ONDRICEKAKADEMİYAÇEXİYAE1220
GƏNCƏ DÖVLƏT UNIVERSITETIUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1006
GƏLƏCƏYİNİ QUR LAYİHƏSİSOSİAL LAYİHƏAZƏRBAYCANE1044
GEDİMİNAS ADINA VİLNYUS TEXNİKİ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLİTVAE1126
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
I LOVE BAKU AZƏRBAYCANDA BİRİNCİ RƏSMİ SUVENİR BRENDİAZƏRBAYCANE1036
İÇƏRİŞƏHƏR ƏNƏNƏVİ İNCƏSƏNƏT MƏRKƏZİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1110
ICMPDBEYNƏLXALQ TƏŞKİLATIAVSTRİYAE1134
İEFT İNTERNATİONAL EDUCATİON FAİRS OF TURKEYUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İQTİSAD ALİ MƏKTƏBİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
FILM ACADEMY OF MIROSLAV ONDRICEKUNİVERSİTETÇEXİYAE1220
İSM IDARƏETMƏ VƏ İQTİSAD UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLİTVAE1126
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
KALAŞNİKOV IZHEVSK ADINA DÖVLƏT TEXNİKİ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
KAPİTAL BANKBANKAZƏRBAYCANE1106
KAUNAS TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLİTVAE1126
LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1004
LIEPAJA UNİVERSİTETİ UNİVERSİTETLATVİYAE1058
LİTVADA TƏHSİL - LITVA MİLLİ AGENTLİYİ OLAN TƏHSİL (TƏLƏBƏ) MÜBADILƏSINƏ DƏSTƏK FONDUFONDLİTVAE1126
LUCAS-NUELLE GMBHŞİRKƏT (MÜHƏNDİSLİK ÜÇÜN TƏHSİL AVADANLIĞI)ALMANİYAE1002
MAARİFÇI TƏLƏBƏ KREDİT FONDUDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1016
MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIQ QRUPLARIDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1014
MƏKTƏBLİNİN DOSTU LAYİHƏSİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1018
MİKOLAS ROMERİS UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLİTVAE1126
MİLLİ AVİASİYA AKDEMİYASIAKADEMİYAAZƏRBAYCANE1136
MİLLİ ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTU MIETUNİVERSİTETRUSİYAE1222
MİLLİ MOSKVA ELMİ-TƏDQİQAT İNŞAAT UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
MODUL TİPLİ MƏKTƏBDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1104
NTP CENTRŞİRKƏT (TƏDRİS VƏ LABORATORİYA AVADANLIQLARININ LAYİHƏLƏNDİRILMƏSİ VƏ İSTEHSALI)BELARUSE1060
OLİMPİADALARA HAZIRLIQ MƏRKƏZİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1206
PEŞƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1102
PLEXANOV ADINA RUSİYA İQTİSAD UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
QUBKİN ADINA RUSİYA DÖVLƏT NEFT VƏ SENAYƏ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
ROSSOTRUDNICHESTVOFEDERAL AGENTLİYİRUSİYAE1222
ROSSOTRUDNICHESTVO AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA NÜMAYƏNDƏLİKFEDERAL AGENTLİYİRUSİYAE1222
RUSİYA DÖVLƏT SOSİAL UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
RUSSİAYADA TƏHSİL – HUMANİTAR ASSOSİASİYASIASSOSİASİYASIRUSİYAE1222
SABAH QRUPLARIDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1022
SAĞLAM TƏHSİL - SAĞLAM MİLLƏT LAYİHƏSİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1208
SAMARA DÖVLƏT TEXNİKİ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
SANKT-PETERBURQ DÖVLƏT SƏNAYE VƏ DİZAYN UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
SEVIMLI BALAUŞAQ KLUBUAZƏRBAYCANE1124
STEP KOMPÜTER AKADEMIYASIKOMPÜTER AKADEMİYASI (KURSALR)AZƏRBAYCANE1028
SUMQAYIT DÖVLƏT UNIVERSITETI UNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1116
TBİLİSİ DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİUNİVERSİTETGÜRCÜSTANE1050
TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏKAR İNKİŞAFI İNSTİTUTUDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1032
TƏHSİL TVDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1114
TƏHSİL RESPUBLİKA İDMAN MƏRKƏZİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1012
TƏHSİLDƏ İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARIDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1030
TOBB ETU ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
UÇTEX-PROFI TİMŞİRKƏT (TƏDRİS AVADANLIĞI)RUSİYAE1138
UFA DÖVLƏT NEFT TEXNOLOGİYALARI UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
UFAZ UNIVERSITETIUNİVERSİTETAZƏRBAYCANE1204
UNICORN COLLEGEUNİVERSİTETÇEXİYAE1220
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUEUNİVERSİTETÇEXİYAE1220
UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA UNİVERSİTETÇEXİYAE1230
URAL DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
URAL FEDERAL UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
UŞAQ-GƏNCLƏR İNKİŞAF MƏRKƏZİDÖVLƏT LAYİHƏAZƏRBAYCANE1010
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİUNİVERSİTETTÜRKİYƏE1128
VORONEJ DÖVLƏT TEXNİKİ UNİVERSİTETİUNİVERSİTETRUSİYAE1222
VSK SIĞORTA EVİSIĞORTA ŞİRKƏTİRUSİYAE1222
VİLNYUS UNİVERSİTETİUNİVERSİTETLİTVAE1126
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITETIUNİVERSİTETLİTVAE1126
1 SLAVYAN GİMNAZİYASIGİMNAZİYAÇEXİYAE1132
MEDİA
1NEWS.AZİNFORMASİYA AGENTLİYİAZƏRBAYCAN
4KIDS.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
ABC.AZİNFORMASİYA AGENTLİYİAZƏRBAYCAN
ABITURIENTJURNALAZƏRBAYCANP102
AKKREDITASIYA V OBRAZOVANIIJURNALRUSIYA
ASAN RADIORADIOAZƏRBAYCAN
AZERTAG.AZİNFORMASİYA AGENTLİYİAZƏRBAYCAN
BAGCAM.AZUŞAQ ZONASIAZƏRBAYCAN
BAKUINFORM.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
BIZNESINFO.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
BUSINESS CATALOGUEKATALOQAZƏRBAYCANP104
CITYLIFE.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
CITYMAG.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
EDUMAP.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
EDUONLINE.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
FACEMARK.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
GOMAP.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
HIGHER EDUCATION DISCOVERYJURNALRUSIYA
ITICKET.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
NAVIGATOR.AZVEBSAYTAZƏRBAYCANP108
SALAMNEWS.ORGİNFORMASİYA AGENTLİYİAZƏRBAYCAN
SHAGIRD.INFOVEBSAYTAZƏRBAYCAN
SPUTNIK.AZİNFORMASİYA AGENTLİYİAZƏRBAYCAN
SUCHASNA OSVITAJURNALUKRAYNA
TEHSIL.IMVEBSAYTAZƏRBAYCAN
VEKTORMAP.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN
VIDEO.AZVEBSAYTAZƏRBAYCAN

TƏRƏFDAŞLAR