EN
RU
Şəxsi kabinet
14-cü Azərbaycan Beynəlxalq
Təhsil Sərgisi

7 - 9 oktyabr 2021 Bakı Ekspo Mərkəzi
DƏSTƏK
eduexpo

Stendin rezervasiyası

Fotoqalereya

Videoqalereya

Hesabat
İştirakçıların siyahısıŞirkət Ölkə Stend № Seçilmişlər
A. N. KOSIGİN ADINA RUSİYA DÖVLƏT UNİVERSİTETİ E1136
A.N.KOSIGİN ADINA RUSİYA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN NƏŞRİYYAT EVİ E1136
ADA UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1126
Aİ-NİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ E1238
AREL UNIVERSITY E1128
AVROPA ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI MƏKTƏBİ YENİ MƏKTƏBİN NƏZDİNDƏ Gürcüstan E1238
AVSTRİYA TƏHSİL VƏ TƏDQİQAT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ AGENTLİYİ Avstriya E1238
AVSTRİYADA TƏHSİL - AVSTRIYA SƏFIRLIYI Avstriya E1238
AZERBAIJAN AUTOMOBILE FEDERATION E1223
AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1036
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ UNEC Azərbaycan E1210
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1212
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1204
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1010
AZƏRBAYCAN GƏNC MÜƏLLİMLƏR ASSOSİASİYASI -
AZƏRBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU Azərbaycan E1062
AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1214
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SAHİBKARLAR (İŞƏGÖTÜRƏNLƏR) TƏŞKİLATLARI MİLLİ KONFEDERASİYASI Azərbaycan E1218
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan -
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ Azərbaycan E1040
AZƏRBAYCAN ROBOTOTEXNİKA MÜHƏNDİSLİYİ AKADEMİYASI Azərbaycan E2002
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1120
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ E1037
AZƏRBAYCAN ÜÇÜN ÖYRƏT -
AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1122
AZƏRBAYCAN-FRANSIZ UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1204
AZƏRBAYCANDA FRANSIZ İNSTİTUTU E1238
BABEȘ-BOLYAİ UNİVERSİTETİ Rumıniya E1238
BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1222
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1202
BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1112
BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1038
BELARUSİYADA TƏHSİL E1137
BELQOROD DÖVLƏT MİLLİ TƏDQİQAT UNİVERSİTETİ E1136
BEYNƏLXALQ BİRLƏŞMİŞ TƏHSİL Rusiya Federasiyası E1138
BİR TƏLƏBƏ-KÖNÜLLÜ PROQRAMI Azərbaycan E1024
BP AZƏRBAYCAN Azərbaycan -
BUTA KÖRPƏLƏR EVİ UŞAQ BAĞÇASI Azərbaycan E1236
CELT COLLEGES Azərbaycan E1064
ÇEXİYADA TƏHSİL Çexiya E1238
CƏNUBİ FEDERAL UNİVERSİTETİ E1136
DAAD BAKI MƏLUMAT MƏRKƏZİ Almaniya E1004
DAMLA AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRƏ QAYĞI İCTİMAİ BİRLİYİ E1048
DAŞKƏND ŞƏHƏRİNDƏ YERLƏŞƏN MENECMENTİN İNKİŞAFI ÜZRƏ SİNQAPUR İNSTİTUTU Özbəkistan E1072
DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ Azərbaycan E1020
DƏRS EVİ Azərbaycan E1130
EKSMO NƏŞRİYYAT EVİ E1136
ENNEAGRAM LLC E1040
EPOS EDUCATIONAL CENTER E1131
FRANSADA TƏHSİL Azərbaycan E1238
GƏLƏCƏYİNİ GUR E1216
GƏNC AVROPA SƏFİRLƏRİ Azərbaycan E1238
GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1008
HASAN KALYONCU UNIVERSITY E1128
HƏDƏF LİSEYİ Azərbaycan E1234
İKAR NƏŞRİYYAT EVİ E1136
İKT LAB TƏTBİQ VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ Azərbaycan E1065
INTERVIEW ACADEMY E1040
İRƏLİ İCTİMAİ BİRLİYİ Azərbaycan E1041
AZAD UNİVERSİTETİ TƏBRİZ FİLİALI E1219
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY E1128
İSVEÇDƏ TƏHSİL E1238
KAZAN FEDERAL UNİVERSİTETİ E1136
KLAYPEDA UNİVERSİTETİ Litva E1238
KNORUS NƏŞRİYYAT EVİ E1136
LATVİYADA TƏHSİL Latviya E1238
LEXSOLAR GMBH Azərbaycan E1060
LIBRAFF Azərbaycan E1071
LİTVADA TƏHSİL E1238
LODZ ŞƏHƏRİNİN HUMANİTAR-İQTİSAD UNİVERSİTETİ Polşa E1132
LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1006
MACARISTANDA TƏHSİL Macarıstan E1238
MARİYA KÜRİ-SKLODOVSKA UNİVERSİTETİ Polşa E1124
MARMARA UNIVERSITY E1128
MEDIPOL UNIVERSITY E1128
MENTAL AZERBAIJAN E1040
MİLLİ ELM VƏ TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ MİSİS E1136
MİLLİ ERASMUS+ OFİSİ Azərbaycan E1238
MOSKVA FİZİKA VƏ TEXNOLOGİYA İNSTİTUTU E1136
MOSKVA POLİTEXNİK UNİVERSİTETİ E1136
MOSKVA POLİTEXNİK UNİVERSİTETİNİN NƏŞRİYYATI E1136
MƏKTƏBDƏNKƏNAR FƏALİYYƏT Azərbaycan E1012
NAZARBAYEV UNİVERSİTETİ Qazaxıstan E1070
NİDERLAND KRALLIĞINDA TƏHSİL E1238
NOVOSİBİRSK DÖVLƏT ARXİTEKTURA, DİZAYN VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1224
NOVOSİBİRSK DÖVLƏT İQTİSAD VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1224
NOVOSİBİRSK DÖVLƏT KƏND TƏSƏRRÜFATI UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1224
NOVOSİBİRSK REGİONUNUN İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ Rusiya Federasiyası E1224
NTP CENTR Belarus E1230
NƏŞRİYYAT EVİ PROSVESHENİYE E1136
PEŞƏ TƏHSİL ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ Azərbaycan E1104
PLEXANOV ADINA RUSİYA İQTİSAD UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1220
POLŞADA TƏHSİL Gürcüstan E1238
PRİGO UNİVERSİTETİ Çexiya E1238
PROFESSIONAL PSYCHOLOGY CENTER E1040
PROSPEKT NƏŞRİYYAT EVİ E1136
QALATA.COM E1040
QƏRBİ BOHEMİYA UNİVERSİTETİ Çexiya E1066
QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ E1139
RENARA – EKO GEYİM VƏ AKSESSUARLAR BRENDİ Azərbaycan E1040
RUMINİYADA TƏHSİL E1238
RUS DİLİ NƏŞRİYYAT EVİ. KURSLAR E1136
RUSİYADA TƏHSİL, RUS KİTABLARININ AZƏRBAYCANDA SƏRGISI Rusiya Federasiyası E1136
RƏQƏMSAL BACARIQLAR Azərbaycan E1016
RƏSSAMLAR İTTİFAQI NƏŞRİYYAT EVİ MMC E1136
SABAH QRUPLARI Azərbaycan E1022
SANKT-PETERBURQ DAĞ-MƏDƏN UNİVERSİTETİ E1136
SANKT-PETERBURQ DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1228
SHAGİRD.İNFO Azərbaycan -
SİBİR DÖVLƏT SU NƏQLİYYATI UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1224
SİBİR İSTEHLAK KOOPERASİYASI UNİVERSİTETİ Rusiya Federasiyası E1224
ESCAPE ROOM Azərbaycan E1019
STEP IT ACADEMY Azərbaycan E1018
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ Azərbaycan E1116
TOMSK MİLLİ DÖVLƏT TƏDQİQAT UNİVERSİTETİ E1136
XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN DEPARTAMENTİ DEIK Türkiyə E1128
TƏHSİL SİSTEMİNİN İNFORMASİYALAŞDIRMA İDARƏSİ Azərbaycan E1014
TƏHSİL TEXNOLOGİYALARI MƏRKƏZİ E1208
TƏHSİL TV Azərbaycan E1114
U.D. ƏLİYEV ADINA QARAÇAY-ÇƏRKƏZ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ E1136
UNİVERİUM YATAQXANASI Azərbaycan E1011
UPGRADE E1040
UŞAQ VƏ GƏNCLƏRİN İNKİŞAF MƏRKƏZLƏRİ E1012
XARKOV MİLLİ RADİOELEKTRONİKA UNİVERSİTETİ Ukrayna E1058
YOU WILL SPEAK E1040
YUNANISTANDA TƏHSİL E1238
ZLATOUST NƏŞRİYYAT EVİ E1136
MEDİA    
1 NEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ MMC Azərbaycan -
4KİDS.AZ -
ABİTURİYENT JURNALININ REDAKSİYASI Azərbaycan -
ASAN RADİO 100 FM Azərbaycan -
ASPAN -
AZƏRBAYCANDA AMERİKA TİCARƏT PALATASI AMCHAM Azərbaycan -
AZƏRTAC Azərbaycan P104
BAGCAM.AZ Azərbaycan -
BAKUCİTY.AZ Azərbaycan P106
BAKUİNFORM.AZ İNFO PORTAL Azərbaycan -
BIZNESINFO.AZ Azərbaycan -
BUSİNESS CATALOGUE P110
CİTYLİFE.AZ Azərbaycan -
CİTYMAG.AZ Azərbaycan -
EDARABİA.COM Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri -
EDUGUİDE.GE -
EDUMAP.AZ Azərbaycan -
EDUONLİNE.AZ ONLAYN KURS, TƏHSİL VƏ İNKİŞAF PORTALI Azərbaycan -
FACEMARK.AZ Azərbaycan -
FİNEKO AİA Azərbaycan -
GEONAVİGATOR.GE -
İTİCKET.AZ LLC Azərbaycan -
LALAFO.AZ Azərbaycan P112
MYVİDEO.AZ Azərbaycan -
NAVİGATOR.AZ Azərbaycan P108
OSVİTAVUKRAİNİ.COM -
RABOTA.AZ Azərbaycan -
SALAMNEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ Azərbaycan -
SANDIQÇA Azərbaycan P114
SPUTNİK AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA AGENTLİYİ VƏ RADİOSU Azərbaycan -
TEHSİL.İM Azərbaycan -
UKRAYNADA VƏ XARİCDƏ MÜASİR TƏHSİL JURNALI VƏ İNTERNET MƏLUMAT PORTALI Ukrayna -
URBAN.AZ Azərbaycan -
VİDEO.AZ Azərbaycan -
XARİCDETEHSİL.NEWS -

TƏRƏFDAŞLAR